Åkeriett i Bromma AB

Tjänster och Transporter

Vi utför alla slags transporter!Åkeriett 2014-07-16_3100

Vi tar oss an alla slags transportuppdrag - allt från maskintransport till leverans av grus, jord och schaktmassor samt bortforsling av snö. Vi har avtal med samtliga grusleverantörer och soptippar i Stockholm. 

 • Frakt av containrar & bodar
 • Maskin- och kranbilstransport
 • Leverans av grus och jord
 • Bortforsling och leverans av schaktmassor
 • Frakt och utställning av olika betongfundament (GP-link)
 • Bortforsling av snömassor
  etc. 

Vår maskinpark består av:

 • TMA-bil
 • Kranbil (lastväxlare)
 • 2-axlad lastväxlare
 • 3-axlad lastväxlare
 • Schaktbil

Med tillhörande..

 • Timmergrip
 • Diverse skopor
 • Pallgafflar
 • Lemflak
 • Scaktflak

Kontaktuppgifter

Åkeriett i Bromma AB
Tornväktargränd 22
168 59 Bromma

tel. 08 506 149 00
info@akeriett.se